Home
Historiek
Wie we zijn bestuur
Wie we zijn bestuur
ligging
Wat we doen
inschrijving
activiteiten
Media
links
sponsors
contact
Wie we zijn bestuur
Wie we zijn bestuur

Toeristische rondritten te paard of met de koets

doorheen het pajottenland

Historiek

  

Hoe we ontstaan zijn ...

Op initiatief van Luc Lemaire werd in de jaren '90 de feitelijke vereniging Actigo opgericht. Broer Kris was de geniale bedenker van de naam en vrouwlief Marleen was er noodgedwongen bij om alle initiatieven die zich opdrongen in goede banen te leiden.


4 april 2002 was een keerpunt in het bestaan van Actigo. Actigo was niet langer een feitelijke vereniging maar werd omgedoopt tot een volwaardige vzw. Dirk De Smedt, Lieven Walckiers, Bart Vermeir, diezelfde Luc Lemaire en Roland Tassenon richtten de vzw op en maakten van de gelegenheid gebruik om ook het activiteitenaanbod overhoop te gooien. Badminton, minivoetbal en het organiseren van Kerstmarkten kwam op de tweede plaats en vanaf nu werd voorrang verleend aan het paardrijden. De vzw Actigo was een feit en de doelstelling van de vereniging gekend. Actigo verzorgt toeristische wandelingen te paard doorheen het Pajottenland. Iedereen die over de nodige rijervaring beschikt kan mee voor een halve dag, gezellig genietend van het mooie Pajottenlandse landschap.


Vanaf 2012 drong zich een vernieuwing van het bestuur op. Enerzijds omdat bestuursleden noodgedwongen onze organisatie verlieten of omdat zij nieuwe horizonten dienden te verkennen en nog weinig tijd konden investeren. Ludo Blommaert, Marleen De Win, Eddy Driesen en Luc Lemaire werden de nieuwe gezichten van Actigo vzw.


In 2013 kwam het idee op om eventueel koetsen ook te integreren in onze werking. Nieuwe mensen werden aangetrokken, 6 leden volgden de cursus mennen en haalde het diploma van "menner". Ook werd nagegaan welke paarden er in aanmerking kwamen om niet alleen onder het zadel mee te rijden maar ook voor de koets. Beauty en Maaike werden opgeleerd tot men- & ruiterpaard. Leden kochten hun eigen koets en zo konden we mennen naar hartelust en de paarden in topvorm krijgen. Actigo kocht zelf ook een koets aan met de bedoeling deze aan te passen zodat personen met een fysische beperking ook konden op de koets gezet worden.


  Op aangeven van Ludo Blommaert wou hij graag het voorzitterschap weer openstellen naar nieuw ge├»nteresseerden.

Op die manier werd noodzakelijk het bevoegdheidspakket te herverdelen onder :

  

Bestuur

Gidsen